سایت اختصاصی دکتر بابک قالیباف
    فوق تخصص ریه کودکان

تست های آلرژی

تست هاي تنفسی فیزیوتراپی

برونکوسکوپی

تجویز داروی استنشاقی

رشد دوران مدرسه  و بلوغ

سنین مدرسه از شش سالگی شروع و تا دوازده سالگی طول میکشد.از نظر فیزیولوژیک با لق شدن اولین دندان شیری شروع شده وبا کسب آخرین دندان دائمی (بجز دندان عقل ) در زمان بلوغ خاتمه میابد .
سالهای ابتدائی این دوران را اصطلاحا جوجه اردک زشت می گویند که علت آن دندانهای دائمی بزرگ با صورت کوچک آنها است.

رشد فیزیکی

 قد :

20 بین شش تا دوازده سالگی تقریبا سالیانه 5 سانتیمتر و در مجموع  30 تا 60 سانتی متر از نظر قد رشد می کنند .
 کودک شش ساله  :بطور متوسط 116 سانتی متر قد و 21 کیلو گرم وزن دارد
کودک دوازده ساله: 150سانتی متر قد و40 کیلو گرم وزن دارد.
تا 25درصد رشد نهایی قد در جریان بلوغ کسب می شود وعموما دختران 1/5-2 سال زود تر از پسران بلوغ پیدا میکنند.
جهش رشدی بلوغ دختران بین 9/5 تا 14(حداکثر در12 سالگی ) و 10/5-16سالگی (حداکثردر 14 سالگی ) در پسران می باشد . قد در منارک (شروع قاعده گی) پیشگو کننده قد نهایی بعنوان فرد بالغ می باشد. درتعداد کمی از دختران قد بیش از 5 سانتی متربعد از منارک افزایش مییابد وتا 2-2/5 سال بعد از منارک متوقف میشود.
اوج سرعت قد در پسران متعاقب رشد بیضه ها و پنیس و ظهور موهای زیر بغل است واکثرا تا 18 تا20 سالگی متوقف می شود
افزایش توده بدنی در ابتدای بلوغ در دختران وپسران مربوط به عضله است که در دختران بعد از منارک (شروع قاعده گی) آهسته میشود در حالیکه در پسران رشد عضله تا انتهای بلوغ ادامه پیدا میکند . در دختران افزایش توده چربی بر خلاف پسران پس از منارک هم ادامه پیدا میکند

 وزن :

وزن این کودکان سالیانه 2 تا 3 کیلو گرم افزایش پیدا میکند بطوریکه وزنشان در انتها به دو برابر میرسد.اگر چه جهش قد ووزن در پسران همزمان رخ می دهد اوج سرعت افزایش وزن دختران 6 ماه پس ازجهش  قد اتفا ق می افتد

 

 

 

 

 

 

 

 


توجه : این سایت صرفا جهت آموزش والدین طراحی و به زبان ساده نگاشته شده و منبع یا مرجع علمی و یا درمانی نمی باشد.
گروه برنامه نويسي و طراحي وب مجتمع آموزشی دكتر هدايتي