سایت اختصاصی دکتر بابک قالیباف
    فوق تخصص ریه کودکان

تست های آلرژی

تست هاي تنفسی فیزیوتراپی

برونکوسکوپی

تجویز داروی استنشاقی

          

 آسپیراسیون مکونیوم

مکونیوم مدفوع دوران جنینی است که به رنگ سیاه قیری است ودر دفع آن به داخل مایع آمنیوتیک در15% نوزادان رسیده و دیررس دیده میشود. اگر چه مشاهده دفع مکونیوم به داخل مایع آمنیوتیک در نوزادان با وضعیت نشیمن شایع است ولی در سایر موارد این حالت باید بعنوان دیسترس جنینی در نظر گرفته شود که میتواند ناشی از کمبود اکسیژن جنینی باشد.
مشکل زمانی اتفاق می افتد که مکونیوم داخل مایع امنیوتیک بدنبال تنفس داخل رحمی جنین بداخل ریه جنین وارد گردد.این حالت عمدتا بلافاصله بعد از زایمان اتفاق می افتد.
این نوزادان گرافی های سینه غیر طبیعی داشته و مستعد پنومونی و نشت هوا بداخل فضای جنب هستند.
پنومونی ناشی از اسپیراسیون مکونیوم میتواند خود را بشکل دیسترس تنفسی، افزایش تعداد تنفسها، کمبود اکسیژن و علائم انسدادی مجاری کوچک تنفسی نشان دهد.در ابتدا علائم ریوی بعلت انسداد مکانیکی مجاری تنفسی میباشد ولی در عرض 24-48 ساعت پنومونی شیمیایی ناشی از اثرات التهابی مواد مکونیومی بر مشکلات قبلی افزوده میشود.این اثرات می تواند باعث غیرفعال شدن سورفاکتانت و سپس اختلالات قلبی- عروقی شود که بسته به شدت بیماری متفاوتند.

درمان:

شامل اقدامات حمایتی و در صورت نیاز تهویه مکانیکی است.

 

 

 

 


توجه : این سایت صرفا جهت آموزش والدین طراحی و به زبان ساده نگاشته شده و منبع یا مرجع علمی و یا درمانی نمی باشد.
گروه برنامه نويسي و طراحي وب مجتمع آموزشی دكتر هدايتي