سایت اختصاصی دکتر بابک قالیباف
    فوق تخصص ریه کودکان

تست های آلرژی

تست هاي تنفسی فیزیوتراپی

برونکوسکوپی

تجویز داروی استنشاقی

اندازه گیر حداكثر جريان بازدمی     PEF    :

  • شدت آسم را به هنگام حملات آسم  نشان دهد.
  • مي تواند وقوع يك حملة آسم را پيشبيني كند و با شروع زودرس داروها مانع از حملات شديد گردد .
  • دريافتن محركهاي ايجاد كنندة آسم به شما كمك نمايد .
  • تغييرات عمل كرد ريه را نشان داده و پزشك را براي ادامه درمان مناسب كمك نمايد.

نحوة اندازه گيري PEF

  • بعد از كشيدن تنفس عميق با حداكثر قدرت هوا را از ريه خارج كنيد.
  • اين تست را سه بار انجام دهيد و بيشترين مقدار بدست آمده را يادداشت كنيد .
  • بسته به شدت بيماري تعداد دفعات روزانه انجام تست متفاوت خواهد بود ولي حداقل دوبار صبح و شب ميتواند انجام شود.

PEFرا ميتوانيد در حالت ايستاده و يا نشسته انجام دهيد ولي فقط يكي از این دو وضعیت را انتخاب كنيد و هميشه در آن وضعيت دستگاه را بكار بريد.
توجه: بايد دهانتان خالي و در آن غذا يا آدامس نباشد .

تفسیر نتایج:

پس از انجام حداقل سه تست ،هر بار بالاترین عدد بدست آمده را به عنوان نتیجه تست در نظر می گیریم و آن را با بالاترین نتیجه ای که تاکنون بدست آمده مقایسه می کنیم. نتیجه هر بار تست تا 80% بالاترین نتیجه بدست آمده را نرمال (منطقه سبز) ، بین 50-80% آن را درگیری متوسط (منطقه زرد) و زیر 50% را در گیری شدید (منطقه قرمز) در نظر می گیریم.
به عنوان مثال اگر امروز سه بار پشت سر هم تست را انجام داده و نتایج به ترتیب 250,255,270 باشند عدد 270 نتیجه نهایی خواهد بود و اگر بالاترین نتیجه بدست آمده تا حال عدد 300 اندازه گیر شده باشد ، 270 نرمال می باشد زیرا که بالاتر از 80% بالاترین عدد بدست آمده یا همان 240 می باشد.

 

 

 

 

 


توجه : این سایت صرفا جهت آموزش والدین طراحی و به زبان ساده نگاشته شده و منبع یا مرجع علمی و یا درمانی نمی باشد.
گروه برنامه نويسي و طراحي وب مجتمع آموزشی دكتر هدايتي